Meny

Växjö pastorat öppnar upp för gudstjänstfirande

Från den 15 juni kommer Växjö pastorat börja fira söndagsgudstjänster samt öppna upp för fler deltagare i samband med dop, vigsel och begravning. Digitala gudstjänster kommer fortsätta att sändas under sommaren.

Från den 15 juni kommer Växjö pastorat börja fira söndagsgudstjänster med ett maxantal på 50 personer inklusive personal. Kyrkans centrala uppgift att fira gudstjänst i gemenskap blir extra viktig i den tid vi lever i just nu.

– Vi vill följa den tidigare uppmaningen från biskopen att fira gudstjänst med försiktighet och samtidigt hitta en hållbar lösning. Vi vet inte hur länge pandemin kommer att pågå och gudstjänstfirande är centralt för den kristna gemenskapen. Nuvarande situation där vi inte samlas till offentliga gudstjänster påverkar människor negativt.

Pastoratet vill noggrant poängtera vikten av att hålla avstånd och kommer att ta hänsyn till de råd som Folkhälsomyndigheten angivit för att förebygga smittspridning.

– Riskgruppen uppmanas tyvärr till att stanna hemma och här kan vi istället erbjuda digitala gudstjänster som publiceras på pastoratets Facebook-sida. Vi erbjuder också enskild nattvard för den som vill.

En förändring gällande de kyrkliga handlingarna kommer också i och med detta beslut att träda kraft. Vid dop, vigsel och begravning blev det från och med 1 juni i Växjö pastorat tillåtet att samlas upp till max 50 personer inklusive medverkande. Maxantalet kommer dock att vara mindre i vissa kyrkor beroende på förutsättningarna. Tidigare har pastoratet haft mer begränsade restriktioner vilket har visat sig vara för snävt.

– Vi gör ändringen för att detta ska kunna vara uthålligt i längden. Uppmaningen är fortfarande att hålla de kyrkliga handlingarna i kretsen av de närmsta.

Växjö pastorat vill finna vägar för församlingslivet i nuvarande situation.

– Dessa förändringar hoppas vi kommer leda till att människors andliga längtan till gemenskap i kyrkan får komma till uttryck under kontrollerade former så att vi kan hålla ut genom den här speciella tiden, säger Christopher Meakin.

Läs mer om bakgrunden till beslutet om att öppna upp för offentliga gudstjänster

Svenska kyrkan Växjö vidtar åtgärder med anledning av coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreskrifter och anpassar verksamheten efter dessa.

Gudstjänster

Från och med den 15 juni 2020 firas gudstjänst och mässa offentligt igen. Vi samlas max 50 personer åt gången. Webbsända gudstjänster, varav högmässa från Växjö domkyrka, publiceras varje söndag på webben och pastoratets Youtube-kanal. Fler digitala gudstjänster och andakter från församlingarna sänds via Facebook. Följ oss på sociala medier.

Dop, vigsel och begravningar

Dop, vigsel och begravningar genomförs med max 20-50 personer inklusive alla medverkande. Att begränsningen i vissa kyrkor är lägre än 50 personer beror på kyrkans storlek samt utformning med till exempel möjlighet att hålla avstånd.

Mer information om dop, vigsel och begravning.

Konfirmation

Årets konfirmationer är framflyttade till sensommaren/hösten 2020. Det kommer att anordnas digitala informationsträffar under sommaren.

Mer information om konfirmation.

Gruppverksamhet, körer, med mera

Gruppverksamheten är för närvarande vilande. Vissa verksamheter sänder digitalt via Facebook-kanaler eller erbjuder aktiviteter på distans. Kontakta respektive ledare/kontaktperson för mer information om aktuell verksamhet.

Lokaler och bokningar

Det går inte att boka eller hyra våra lokaler just nu.

Nattvard/kommunion

Nattvard kan erbjudas vid enskild kommunion. Har du frågor eller vill veta när du kan ta nattvard är du välkommen att kontakta oss på tel nr 0470-70 48 00.

Försiktighetsåtgärder

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.