Altaret i Växjö domkyrka.
Foto: Daniel Johansson

Nu öppnar vi dörrarna för fler besökare

Från den 1 juni öppnar Svenska kyrkan Växjö upp för 50 deltagare i de kyrkolokaler där det är möjligt. Det gör att gudstjänster kan hållas i sommar. Församlingarna kan också bjuda in till fler deltagare i samband med dop, vigslar och begravningar.

Från den 1 juni lättar Folkhälsomyndigheten på begränsningarna och Svenska kyrkan Växjö öppnar upp för ett deltagarantal på max 50 personer i de större kyrkorna i samband med gudstjänster, dop, vigslar och begravningar.

Förutsättningarna för utökat maxantal är att det ska finnas anvisade sittplatser med en meters avstånd framför, bakom och i sidled. Dessutom ska in- och utgång, nattvardsgång och avsked i samband med begravningar ordnas så att inte trängsel uppstår.

 I mindre kyrkor och kapell kommer antalet anpassas utifrån lokalens storlek och förutsättningar.