Någon spelar cello.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Musikgudstjänst med Maria Ingemarsson Berg och Christian Berg

Teleborgs kyrka, lördag 28 maj 17.00

Välkommen på Ton & Tanke i Teleborgs kyrka med Maria Ingemarsson Berg och Christian Berg. Musik av bland annat Chopin, Debussy och Franck på cello och klaviatur.