Ett halsband med ett rött Taizékors mot träbakgrund.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Mässa med sånger från Taizé, Växjö domkyrka

Tisdagar kl 18.00 jämna veckor

Nu har tisdagarnas Mässa med sånger från Taizé startat för våren.
Tisdagar kl 18.00, jämna veckor i Växjö domkyrka.
Mer info här >>