Kyrkligt centrum Ingelstad

Nyhet Publicerad

Vid Östra Torsås kyrka i Ingelstad bygger vi ett nytt kyrkligt centrum. Vi vill skapa samlade, ändamålsenliga lokaler med mindre miljöpåverkan.

Byggnaden uppförs i 2 plan med samlingssalar och kök i bottenplan. Kontor, församlingsexpedition och samtalsrum/möteslokaler på plan 2.

Ingelstad församling bildades 2014 genom sammanläggning av de tidigare fyra församlingarna Östra Torsås, Nöbbele, Uråsa och Jät.

Samtliga arbetsplatser inom församlingen och merparten av verksamheten är lokaliserad till Ingelstad och är spridd till fyra platser, -Arken, Kyrkans hus, Ingelstads församlingshem samt Östra Torsås kyrka.

Med nya kyrkliga centrumet samlar vi verksamheten vid kyrkan.

Nya byggnaden beräknas stå klar hösten 2024. När nya byggnaden står klar är tanken att avyttra Östra Torsås församlingshem, Kyrkans hus och Arken.