Kyrkorna på Pride i Stockholm 2019 (Prideparken och Paraden).
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkan på Växjö Pride

Gud älskar oss och vill att vi ska älska varandra. Välkommen att fira en digital Prideandakt som sänds från Växjö domkyrka.

Gud älskar oss och vill att vi ska älska varandra. Svenska kyrkan vill vara en gemenskap där människor som är olika får vara med och möta Gud. Vi vill möta varandra med respekt och se olikheter som en rikedom. I Gamla testamentet var regnbågen ett tecken på Guds välvilja mot alla varelser efter flodens katastrof. I regnbågens tecken vill vi leva i välvilja och glädje med varandra.

Domprost Christopher Meakin