Kors av röda hjärtan
Foto: pixabay

Kvällsmässa under hösten i Östra Torsås kyrka kl 18.30

Under hösten firar vi en enkel mässa med ljuständning och musik följande onsdagskvällar:
30 september
14 oktober
9 december