Meny

Våra kyrkor är öppna

När kyrkklockorna ringer kallas vi att be även om vi inte kan träffas. Ordinarie gudstjänster och verksamhet är för närvarande inställd men du hittar digitala andakter och gudstjänster på webben och på församlingarnas Facebook-sidor. Kyrkorna är öppna om du behöver stillhet eller enskild andakt. Vi finns här för dig.

Ordinarie gudstjänster är inställda men kyrkan fortsätter att be. Med anledning av myndigheternas rekommendationer kan vi inte längre samlas fysiskt. När kyrkklockorna ringer kallas vi att be även om vi inte kan träffas.

Var med när gudstjänst sänds på tv, radio eller livesändning. Ta gärna fram bibel och psalmbok hemma när klockorna ringer. Besök gärna en kyrka om du behöver stillhet eller enskild andakt.

Låt oss hitta sätt att fira gudstjänst även under dessa nya villkor. Låt oss be att situationen snart ska förbättras i vår värld, i vårt land och i vår kommun.

På grund av coronavirusets spridning är följande verksamhet inställd:

  • Ordinarie gudstjänster
  • Samtliga konserter
  • Körövningar, gruppverksamheter, träffar och gemenskapssamlingar
  • Barnkörer, små- och storagrupper, babycaféer, sångstunder, ungdomsträffar mm

Bedömning av läget görs löpande.

Gudstjänster

Ordinarie gudstjänster är inställda men våra kyrkor är öppna om du behöver stillhet och enskild andakt. Var med när gudstjänst sänd på tv, radio eller livesändning.

Digitala gudstjänster och evenemang

Dop, vigslar och begravningar

Dop, vigslar och begravningar genomförs så länge det är möjligt och firas med den närmsta familjen, max 10 personer. Kontakta ansvarig präst eller församlingsexpedition om du har några frågor.

Klicka här för kontaktuppgifter till församlingsexpeditionerna.

Konfirmandgrupper

Vårens konfirmationer har flyttats fram och information om hur konfirmandgrupperna kommer att fungera fram till konfirmationen kommer att lämnas direkt av konfirmandledarna.

Klicka här för kontaktuppgifter till ledare inom konfirmandgrupperna

Särskilda försiktighetsåtgärder

Klicka här för att läsa mer om Svenska kyrkan Växjös försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset.