Meny

Gudstjänst söndag 9 augusti kl 11 i Nöbbele kyrka

Carina Cummings, Elena Vozniuk

Elena Vozniuk, flöjt

Enskild kommunion (nattvard) erbjuds efter gudstjänsten
Max 50 personer i kyrkan