Femte söndagen i påsktiden 2 maj

Digital gudstjänst från Växjö domkyrka.

Medverkande

Präster: Julia Jonsson. Jens Linder.
Diakon: Sandra Gustafsson.
Organist och solist: Sten-Inge Petersson.
Textläsning: Göran Wass.