Fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka

Tidplan: september-november 2020

Växjö pastorat genomför fasad- och målningsaarbeten på Sjösås nya kyrka, Viås. Arbetena innefattar våtblästring, lagning och avfärgning av kyrkans putsfasader, målning av fönster, portar, tornlanternin samt fogning av trappor och förgyllningsarbeten på tornspirans kula.

Tidplan

September-november 2020

Kontaktperson

David Fuchs 0470-70 49 19