Meny

Fasad- och målningsarbeten på Jäts gamla kyrka

Under sommaren genomförs fasad- och målningsarbeten på Jäts gamla kyrka.

Växjö pastorat genomför fasad- och målningsarbeten på Jäts gamla kyrka. Arbetena innefattar våtblästring, lagning och avfärgning av kyrkans puts/träfasader, målning av fönster, dörrar samt grindar.

Tidplan

Juni-augusti 2020

Kontaktperson

August Nordmark, 0470-70 49 18