Domprost till Växjö pastorat och Växjö stift

Vill du leda och utveckla kyrkans liv och verksamhet? Domprosten har en strategisk och viktig roll i pastorat och stift. Vi söker dig som vill verka för en levande kyrka nära livet varje dag. Med glädje och engagemang leder och inspirerar du anställda, ideella och förtroendevalda.

Till våren går vår nuvarande domprost i pension. Växjö pastorat och Växjö stift söker därför dig som är beredd att anta utmaningen att leda ett av Svenska kyrkans större pastorat och vara stiftets domprost.  
 
Som domprost i Växjö får du möjlighet att leda och utveckla kyrkans liv och verksamhet. I pastoratet finns en stor potential i många kompetenta anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare, varierat församlingsliv och en ordnad ekonomi. Här finns ett 40-tal kyrkor, alltifrån medeltida kyrkobyggnader till moderna stadsdelskyrkor inom stad och landsbygd. Geografiskt omfattar pastoratet hela Växjö kommun med 13 församlingar indelade i sju pastorala områden som tillsammans med kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen har ca 230 anställda.  
 
Domprosten har en strategisk och viktig roll att samla organisationen och leda den i en gemensam riktning. Med bred delaktighet behöver en ny församlingsinstruktion färdigställas och implementeras. I uppdraget ligger ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi för pastoratet.  
 
I Växjö stift har vi arbetat fram 18 framtidsbilder som tillsammans uttrycker vilken kyrka människor i stiftet längtar efter. Med framtidsbilderna som grund formas församlingsinstruktioner i stiftets församlingar och de ligger till grund för stiftsorganisationens nyligen antagna strategi. Domprosten är ledamot i domkapitlet, biskopens ersättare i stiftsstyrelsen och del av prostmötet.   
 
Du är präst i Svenska kyrkan och har en gedigen chefserfarenhet som kyrkoherde i en större församling, ett större pastorat eller från likvärdig tjänst i ett större sammanhang. Det är meriterande om du utöver kyrkoherdeutbildningen har ytterligare ledarskapsutbildningar.  
 
För att trivas och lyckas i uppdraget har du ett kommunikativt ledarskap med helhetssyn och en strategisk blick. Du är trygg i ditt ledarskap och har god kunskap om roller, ansvarsfördelning och hur människor påverkas och motiveras. Du är en sammanhållande kraft som bygger och utvecklar goda relationer och har förmåga att skapa delaktighet, förtroende och engagemang. Med tillit som nyckelord leder du genom pastoratets chefer och låter medarbetare få växa i sina uppdrag. Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete som gett goda resultat och har mod att fatta beslut. 
Som domprost är du närvarande i församlingar, pastorat, stift och samhälle. Du är en välgrundad teolog och en god predikant som är rotad i kyrkans innersta liv och väsen. 
 
För tjänsten krävs körkort. 

Fakta om tjänsten  

Tillsvidareanställning 100 %  
Tillträde enligt överenskommelse. 
 
Mer information om tjänsten ges av tillsättningsnämndens ordförande biskop Fredrik Modéus (kontakt genom tillsättningsnämndens sekreterare biskopsadjunkt Rickard Bonnevier 0470-77 38 85) eller tillsättningsnämndens vice ordförande Olle Sandahl, 0708-27 63 24.  
 
Information om fackliga företrädare genom Växjö pastorats HR-chef Karolina Lerman, 0470- 70 48 08 

Intervjuer kommer att genomföras på eftermiddagarna den 8, 9 och 10 november.   

LÄNKAR/FILER: 

Växjö pastorats verksamhetsuppföljning 2020 
Växjö pastorats årsredovisning 2020  
Växjö pastorats budget 2021 
Växjö pastorats intranät 
Framtidsbilder för Växjö stift
Strategidokument för Växjö stiftsorganisation

Välkommen med din ansökan senast 31 oktober.

Sök jobbet nu >>