Domprost Christopher Meakin går i pension

Domprost Christopher Meakin har meddelat att han kommer att gå i pension våren 2022. En ny domprost kommer att utses.

Christopher Meakin fyller 65 år i slutet av april och har bestämt sig för att gå i pension.
– Pastoratet står inför utmaningar under kommande år och flera strategiska processer är igång eller kommer igång framöver. Av naturliga skäl kan jag inte ha ett flerårigt perspektiv. En ny domprost får leda arbetet under en längre tid, säger Christopher Meakin.


Christopher Meakin utsågs till domprost 2018, efter att ha haft ledande befattningar inom både församlingar och Svenska kyrkan nationellt.
– Jag har uppskattat samarbetet med Christopher Meakin; i domkapitlet, prostmötet och som min ersättare i stiftsstyrelsen. Särskilt viktig har hans djupa ekumeniska kunskap och erfarenhet varit, säger biskop Fredrik Modéus.
Att tillsätta en ny domprost är en gemensam process för Växjö stift och Växjö pastorat. En tillsättningsnämnd har tillsatts för att leda processen.

Tillsättningsnämnden består av tre ledamöter utsedda av Växjö stiftsstyrelse och tre ledamöter utsedda av kyrkorådet i Växjö pastorat. Biskopen är självskriven ledamot och ordförande.

Vad är en domprost?

Domprosten är kyrkoherde (det vill säga den präst som är chef) i Växjö pastorat men också vice ordförande i stiftets domkapitel och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. Läs mer om stiftets organisation här.

 För mer information och frågor gällande tillsättning

Kontaktpersoner för Växjö pastorat
Olle Sandahl, vice ordförande i Växjö pastorats kyrkoråd och ledamot i tillsättningsnämnden