Digital sångandakt, Teleborgs kyrka

Varje torsdag kl 18.00

Varje torsdag kl 18.00 (undantaget Kristi himmelsfärds dag)
Nu är även 8 personer välkomna att var med på plats. 

Gudstjänsten sänds live via Facebooksidan www.facebook.com/teleborgskyrka

Musiker: Magnus Åberg
Diakon: Birgitta Quittenbaum
"Sången ska aldrig tystna"