Höstlöv

Boende i Vederslövs församling

med behov av ekonomiskt stöd kan nu söka medel

Boende i Vederslövs församling med behov av ekonomiskt stöd kan nu söka medel ur:
Stiftelsen Adolf Petterssons donation och Bröderna Kvists donationsfond
Ansökan med beskrivning av den situation som föranleder ansökan sänds till: Teleborgs kyrka, Att: Ulla S Jonsson, ,Box 307, 351 05 Växjö
Senast den 27 november 2020
Märk kuvertet med namnet på den fond ur vilken du söker medel. Sökes medel ur två fonder skall ansökningarna skickas i separata kuvert.
Ärenden behandlas under sekretess