Meny

Begränsning av antal personer i respektive kyrka

Pastoratets kyrkor är olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd påverkar antalet som kan medverka.

Gudstjänst genomförs med max 20-50 personer närvarande, inklusive alla medverkande. Pastoratets kyrkor är olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd påverkar antalet som kan medverka.

Om inget annat anges gäller maxantalet 50 personer, i följande kyrkor finns det ytterligare begränsningar:

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Tegnérkapellet - kontakta expeditionen för mer information
Högstorps kyrka - 30 st
Sankt Sigfrids kapell - 20 st
Johanneskyrkan - 20 st
Hovshaga kapell - 40 st
Västrabokyrkan - 30 st

Tävelsås församling

Tävelsås kyrka - 40 st
Vederslövs gamla kyrka - kontakta expeditionen för mer information

Ingelstads församling

Jäts kyrka - 30 st
Jäts gamla kyrka - kontakta expeditionen för mer information
Uråsa kyrka - 25 st

Hemmesjö- Furuby församling

Hemmesjö gamla kyrka - kontakta expeditionen för mer information

Gårdsby församling

Sandsbro kapell - 20 st

Sjösås församling

Sjösås gamla kyrka - 20 st
Drevs gamla kyrka - kontakta expeditionen för mer information

Dädesjö församling

Dädesjö gamla kyrka - kontakta expeditionen för mer information

Öjaby församling

Öjaby kyrka - 25 st
Bergunda kyrka - 30 st
Ormesberga kyrka - kontakta expeditionen för mer information
Örs kyrka - kontakta expeditionen för mer information

Lammhults församling

Lammhults kyrka - 35 st

Mer information om vad som gäller i aktuell kyrka lämnas av församlingsexpeditionen eller växeln 0470-70 48 00.