En kvinna tänder ett ljus i en kyrka.

Bilden är nedladdad från Shutterstock
Foto: Sondem /Shutterstock

Tro, hopp, kärlek och uthållighet - vi tar ansvar i coronapandemin

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster, andakt eller annan verksamhet.

Svenska kyrkan Växjö följer restriktionerna för att värna om medmänniskan och ta ansvar i den ökande smittspridning som pågår i länet.  Verksamheten är därför omställd enligt följande:

Gudstjänster

På grund av rådande omständigheter kan vi nu inte bjuda in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Istället är våra kyrkor öppna för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar också till det digitala gudstjänstutbudet.

Körer

All körverksamhet, för alla åldrar, har uppehåll.

Öppen verksamhet och konfirmandundervisning

All öppen verksamhet har uppehåll. I viss mån kan det bli aktuellt med digitala träffar.

Dop, vigslar och begravningar

Dop och vigslar genomförs med ett maxantal på 8 närvarande gäster. Vid begravning gäller max 20 anhöriga. Svenska kyrkan Växjö lånar inte ut egna lokaler för minnesstunder och dopkalas. 

Vi vill vädja till alla församlingsmedlemmar och besökare att ta ansvar och följa råden så att vi tillsammans kan begränsa smittspridningen. På 1177.se/kronoberg finns en sammanfattning av de lokala råden och information om hur du kan bidra till minskad smittspridning och undvika att själv få covid-19.