Gudstjänst under coronapandemin.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Tro, hopp, kärlek och uthållighet - vi tar ansvar i coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare.

Svenska kyrkan Växjö följer restriktionerna för att värna om medmänniskan och ta ansvar i den ökande smittspridning som pågår i länet.  Verksamheten är därför omställd enligt följande:

Gudstjänster

På grund av rådande omständigheter kan vi nu inte bjuda in till gudstjänster på det sätt vi är vana vid. I många kyrkor hålls kortare andakter samt enskild kommunion med max 8 deltagare och många kyrkor är öppna för bön och ljuständning. Vi hänvisar också till det digitala gudstjänstutbudet.

Körer

All körverksamhet för vuxna har uppehåll.

Öppen verksamhet och konfirmandundervisning

Mycket av den öppna verksamheten har uppehåll. I viss mån anordnas digitala träffar. Konfirmanderna träffas på de sätt som är möjliga.

Dop, vigslar och begravningar

Dop och vigslar genomförs med ett maxantal på 8 närvarande gäster. Vid begravning gäller max 20 anhöriga. Svenska kyrkan Växjö lånar inte ut egna lokaler för minnesstunder och dopkalas. 

Vi vill vädja till alla församlingsmedlemmar och besökare att ta ansvar och följa råden så att vi tillsammans kan begränsa smittspridningen. På 1177.se/kronoberg finns en sammanfattning av de lokala råden och information om hur du kan bidra till minskad smittspridning och undvika att själv få covid-19.