Gudstjänst med barnkör i Önsta Gryt kyrka i Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Nöbbele barnkör 7-10 år (Ingelstads församling)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Nöbbele barnkör är för barn i årskurs 1-3.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Torsdagar kl 15.30-16.15 i Nöbbele sockenstuga.

Kontaktperson

Peter Nilsson

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.