Hundramannaorkestern Filialen samt Katarinakörerna från Stockholm framför Gustav Mahlers Uppståndelsesymfoni  under ledning av Hans Vainikainen. Uppsala domkyrka.
Bilden är tagen under Kyrkomusiksymposiet 5-7 september 2014 i Uppsala.
Foto: Anders Nicander /Ikon

Musikforum (Ingelstad)

Uppehåll just nu.

Musikforum är en ungdomskör i Ingelstad.

Tid och plats

Just nu uppehåll på grund av coronapandemin i vanliga fall träffas vi torsdagar kl 17.00-18.00 (jämna veckor) i Nöbbele sockenstuga.

Information

Peter Nilsson

Kantor