Musiklek i barngrupp
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Musik och lek 0-5 år (Växjö)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Musik och lek är sång, musik, hoppa och studsa, andakt, gemenskap och lek för barn 0-5 år med vuxen. Vi serverar enkel fika, ta gärna med eget tilltugg.

På grund av nuvarande situation måste vi begränsa antalet deltagare. Därför erbjuder vi två olika dagar och tider för att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med utan att vi samlas för många vid ett och samma tillfälle, du kan alltså bara anmäla dig och ditt barn till en Musik- och lekgrupp.

Följ Skogslyckans kyrka på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall träffas vi tisdagar kl 14.00-15.30 eller torsdagar 9.30-11.00 i Skogslyckans församlingshem.

Kontaktperson

Katarina Källner

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.