Musiklek i barngrupp
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Musik och lek 0-5 år (Växjö)

Uppehåll under hösten 2021.

Musik och lek är sång, musik, hoppa och studsa, andakt, gemenskap och lek för barn 0-5 år med vuxen. Vi serverar enkel fika, ta gärna med eget tilltugg.

På grund av nuvarande situation måste vi begränsa antalet deltagare. Därför erbjuder vi två olika dagar och tider för att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med utan att vi samlas för många vid ett och samma tillfälle, du kan alltså bara anmäla dig och ditt barn till en Musik- och lekgrupp.

Följ Skogslyckans kyrka på Facebook

Tid och plats

Uppehåll under hösten 2021.

Kontaktperson

Katarina Källner

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd