Läktarorgelns förgyllda fasad från 1700-talet.
Foto: Jonas Hammarström

Musik i gymnasiet

Svenska kyrkan har en lång musikalisk tradition. Varför inte låta eleverna ta del av den? Den tidigaste av våra tre orglar är från 1700-talet. Hur spelar man orgel? Varför inte använda kyrkan som en plats för avslutning eller för presentation av ett musikaliskt projekt?

Läs mer om orglarna i Växjö domkyrka.