Barngrupp
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Mix (9-10 år) (Gårdsby/Sandsbro)

Onsdagar ojämn vecka kl 13.15-15:30 i Sandsbro kapell.

Mix är drama, pyssel och sång för barn i årskurs 3 och 4. Har du frågor kontakta nedanstående kontaktperson.

Följ Gårdsby församling/Sandsbro kapell på Facebook

Terminsstart

September 2021

Tid och plats

Onsdagar ojämna veckor kl 13.15-15.30 i Sandsbro kapell.

Anmälan

Gruppen är för tillfälligt full! Ni som har varit med tidigare kommer få information via brev hem.

Frågor? Kontakta Camilla

Kontaktperson

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd