Flicka och pojke.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Miniorerna 9-10 år (Lammhult)

Pausad tills vidare. I vanliga fall tisdagar i jämna veckor kl 17.30 i Lammhults kyrka.

Pyssel, gemenskap, fika och andakt för barn i årskurs 2-3.

Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 17.30-19.00 (jämna veckor) i Lammhults kyrka.

Anmälan

Det finns 12 platser per gång och det behövs en anmälan inför varje tillfälle. Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson (se info nedan).

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. I vissa mindre kyrkor eller kyrkor med trånga passager kan maxantalet vara lägre. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.