Barn som leker.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Miniminiorerna 6-7 år (Lammhult)

Pausad tills vidare. I vanliga fall: Tisdagar kl 14.00 i Lammhults kyrka.

Gemenskap, lek och andakt för barn i årskurs F-1. Fika serveras av personal. Ledaren möter upp vid skolan och följer de som ska tillbaks till fritids. 

Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 14.00-15.30 i Lammhults kyrka.

Anmälan

Det finns 12 platser per gång och det behövs en anmälan inför varje tillfälle . Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson. 

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.