Barn som leker.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Miniminiorerna 6-7 år (Lammhult)

Start v. 37 Tisdagar kl 14.00 i Lammhults kyrka.

Gemenskap, lek och andakt för barn i årskurs F-1. Fika serveras av personal. Ledaren möter upp vid skolan och följer de som ska tillbaks till fritids. 

Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Tisdagar kl 14.00-15.30 i Lammhults kyrka.
Pyssel, andakt, fika , lek och sång.

Anmälan

Det finns 15 platser. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson. 

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd