Foto: Julia Jonsson

Minigudstjänster vid Barnens altarskåp

Varje fredag kl 10.00 under hösten i Växjö domkyrka. 3 sept - 3 dec

Minigudstjänster vid Barnens altarskåp för barn i sällskap av vuxna. 
Under dessa gudstjänster sjunger vi mycket tillsammans och så öppnar vi den blåa väskan för att ta reda på vilket veckans tema är.
Kyrkfika med lekhörna i café Lilla torg efteråt.

Terminsstart
Fredag 3 september 2021.
Varje fredag 3 september - 3 december

Tid och plats
Fredagar kl 10.00 i Växjö domkyrka.

Välkommen till Café och Butik Lilla torg i Domkyrkocentrum,
öppet tis-fre 11.00-17.00, lör 11.00-14.00

Följ Växjö domkyrka på Facebook

 

 

Kontaktperson

Sirpa Abrahamsson

Församlingspedagog

Julia Jonsson

Julia Jonsson

Svenska kyrkan Växjö

Komminister

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd