Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet.

Från vänster: Isak Folcker, Marita Bengtsson, Lars Olof Carlsson
Från vänster: Isak Folcker, Marita Bengtsson, Lars Olof Carlsson Foto: Ingela Stewén

Miljöpartister i Svenska kyrkan verkar för en öppen
folkkyrka som tar ansvar för mänsklighetens viktigaste utmaning. Vårt program bygger på ekoteologiska grunder och tre solidariteter som är heltäckande
och spänner över hela Svenska kyrkans verksamhet.
Dessa tre är: Solidaritet med världens alla människor,
solidaritet med skapelsen och solidaritet med kommande generationer

MILJÖPARTISTER I SVENSKA KYRKAN DE GRÖNA

Kontaktperson: Marita Bengtsson, e-post: marita.bengtsson@gmail.com
Hemsida: www.mpsk.se