Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

Mellankören i Öjaby 10-12 år

Uppehåll tills vidare (annars måndagar kl 15:00-16:00 i Öjaby församlingshem)

Kör med rörelse och lek för årkurs 4-6. Max 20 barn.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 15:00-16:00 i Öjaby församlingshem.

Anmälan

Anmälan krävs.

Vid frågor kontakta:

Madeleine Widing

Musikpedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd