Familjegudstjänst i Boden med nattvard. Barnkör sjunger och deltar nattvarden. En mässa med barn och vuxna. Barn spelade orgel.
Foto: Johannes Frandsen

Mellankören i Öjaby 10-12 år

Uppehåll tills vidare (annars måndagar kl 15:00-16:00 i Öjaby församlingshem)

Kör med rörelse och lek för årkurs 4-6. Max 20 barn.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Måndagar kl 15:00-16:00 i Öjaby församlingshem.

Anmälan

Anmälan görs via nedanstående formulär.

Anmälan till mellankören i Öjaby, torsdagar kl 16.30-17.30

Barnet går i:

I samband med att du skickar in formuläret behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ta emot din anmälan. På www.svenskakyrkan.se/vaxjo/personuppgifter-och-gdpr kan du läsa mer om hur Växjö pastorat hanterar personuppgifter och om dina rättigheter.

Vid frågor kontakta:

Madeleine Widing

Musikpedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.