Gudstjänst och verksamhet

Information om gudstjänster, körer, grupper och verksamhet i Mariakyrkan.

MED ANLEDNING AV CORONAPANDEMIN

Gudstjänst firas i Mariakyrkan med max 50 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd
 
Digitala gudstjänster

Det finns fortfarande möjlighet att följa Mariakyrkans gudstjänster digitalt. Söndagsgudstjänsterna livesänds via Mariakyrkans Facebooksida. 

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

GUDSTJÄNST OCH VERKSAMHET I FÖRSAMLING OCH PASTORAT

På sidan om Växjö stads- och domkyrkoförsamling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för alla församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.