Maria och Jesusbarnet
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Mariakören (Växjö)

Tisdagar kl 19.00 i Mariakyrkan

Damkör för alla åldrar, gärna med viss körvana, och medverkar i kyrkans gudstjänster och konsertverksamhet.
Hösten 2020 tar vi inte in nya medlemmar på grund av Covid 19.

Tid och plats

Tisdagar kl 19.00-21.00 i Mariakyrkan.

Körledare och kontaktperson

Johannes Friberg

Johannes Friberg

Organist