Uppslagen psalmbok, psalm 21
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Lovsångsmässor

Torsdagar (ojämna veckor) kl 18.00 i Skogslyckans kyrka.

Lovsångsmässa är en enkel mässa fylld med lovsång.

Observera att det just nu finns en maxbegränsning på 50 personer i Skogslyckans kyrka.

Tid och plats

Start med konfirmandupptakt och lovsångsgudstjänst den 24 september, därefter torsdagar (ojämna veckor) kl 18.00 i Skogslyckans kyrka.

Information

Marita Magnusson Selinder

Komminister

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.