Föräldrar och barn på babycafé
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lilla småtting 0-24 mån (Gårdsby/Sandsbro)

Gruppen är för närvarande stängd. Vi återkommer när det är möjligt att anmäla sig igen.

Lilla småtting är en möjlighet att träffa andra barn och föräldrar, för dig som är hemma med barn. Vi sjunger sånger och ramsor som passar barnens ålder. Sångstunden avslutar vi i en liten andakt. 

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall tisdagar kl 10.00-11.00 i Sandsbro kapell för barn mellan 0-8 månader och tisdagar kl 10.30-11.30 i Sandsbro kapell för barn mellan 9-24 månader.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs
Anmäl dig här till Lilla småtting kl: 10:00

Anmäl dig här till Lilla småtting kl.10:30

Kontaktperson

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd