Föräldrar och barn på babycafé
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lilla småtting 0-24 mån (Gårdsby/Sandsbro)

Gruppen är för närvarande stängd. Vi återkommer när det är möjligt att anmäla sig igen. Tisdagar kl. 10:00-11:00 för barn upp till 8 månader. Tisdagar kl 10:30-11:30 för barn 9-24 månader.

På grund av rådande pandemi har vi valt att pausa Lilla småtting tillfälligt. Vi återkommer när vi startar verksamheten igen. 

Lilla småtting är en möjlighet att träffa andra barn och föräldrar, för dig som är hemma med barn. Vi sjunger sånger och ramsor som passar barnens ålder. Sångstunden avslutar vi i en liten andakt. 

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall tisdagar kl 10.00-11.00 i Sandsbro kapell för barn mellan 0-8 månader och tisdagar kl 10.30-11.30 i Sandsbro kapell för barn mellan 9-24 månader.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs
Anmäl dig här till Lilla småtting kl: 10:00

Anmäl dig här till Lilla småtting kl.10:30

Kontaktperson

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.