Musiklek i barngrupp
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lilla lammet 0-2 år (Söraby)

Uppehåll på grund av coronapandemin, i vanliga fall torsdagar kl 9.30 i Söraby gula församlingsgård.

På grund av rådande pandemi har vi valt att pausa Lilla lammet tillfälligt. Vi återkommer när vi startar verksamheten igen. 

Lilla lammet är för barn 0-2 år tillsammans med vuxen. Andakt, sång, rörelse, rytmik och fri lek. Kaffe och te. På grund av rådande pandemi kan vi bara ta emot mindre grupper, så för tillfället kräver vi anmälan. Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu i vanliga fall, torsdagar kl 9.00-11.00 i Söraby gula församlingsgård.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Helen Johansson

Pedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.