Musiklek i barngrupp
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lilla lammet 0-2 år (Söraby)

Uppehåll just nu.

Lilla lammet är för barn 0-2 år tillsammans med vuxen. Andakt, sång, rörelse, rytmik och fri lek. Kaffe och te. På grund av rådande pandemi kan vi bara ta emot mindre grupper, så för tillfället kräver vi anmälan. Följ Söraby församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu i vanliga fall, torsdagar kl 9.00-11.00 i Söraby gula församlingsgård.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Helen Johansson

Pedagog

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd