Fruktstund
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Lek och pysselcafé 0-6 år (Gårdsby/Sandsbro)

Gruppen är för närvarande stängd. Vi återkommer när det är möjligt att anmäla sig igen.

På lek- och pysselcaféet är alla barn i åldern 0-6 välkomna för att pyssla, leka och sjunga. Ta med dig en vuxen som också vill vara med. 

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall fredagar kl 10.00-12.00 i Sandsbro kapell.

Anmälan

OBS! Anmälan krävs. Anmäl dig till Lek- och pysselcafé här

Kontaktperson

Camilla Eriksson

Camilla Eriksson

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd