Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Samtala i grupp

Ibland kan det vara skönt att prata med andra människor och höra deras syn på livet, tron och tillvaron. I Svenska kyrkan Växjö har vi flera samtalsgrupper med lite olika inriktning. Välkommen till den eller de grupper som du tror passar dig!


I Växjö stad

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Leva vidare 

Växjö domkyrkocentrum
Här kan du träffa andra människor som befinner sig i sorg. Vi träffas för samtal och stöd och du får möjlighet att dela dina erfarenheter med andra som lever i en liknande situation. Sorgegruppen leds av en präst och en diakon.
Info: Liselotte Lindstrand telefon: 0470-70 48 25

Bibelstudium; Möte med evangelierna och Mötesplats Maria

Mariakyrkan
Torsdag kl 13.30 jämna veckor  
Bibelstudium, därefter Mötesplats Maria - En vardagsnära stund medkaffekoppen och livet i fokus.
Info: Bertil Lindberg telefon 0470-70 48 71

Röster i Halland

Mariakyrkan
Torsdag kl 13.30 ojämna veckor
Under hösten läste vi och studerade landskapet utifrån vad författare, poeter, musiker med flera har satt sina röster till sitt Halland. Under våren studerar vi landskapets natur och kultur för att avsluta med en resa till Halland.
Därefter Mötesplats Maria - En vardagsnära stund medkaffekoppen och livet i fokus.
Info: Bertil Lindberg telefon 0470-70 48 71

Tankegång

Johanneskyrkan
Tisdagar kl 14.30
Tankegång är en samlingspunkt för daglediga. Efter barngudstjänsten samlas vi för att dricka kaffe och under hösten samtala om musik och lyrik. 
Info: Ann-Christin Wigermo telefon 0470-704867

Samtalsforum - öppna samtal om tro och liv på Västrabokyrkan

Västrabokyrkan
Var tredje torsdag kl 19.00-21.00
Planerade datum: 16/2, 9/3, 30/3, 20/4, 11/5 och 1/6.
Katekumenatet – vuxenväg till tro. En samtalsgrupp där man provar eller fördjupar den kristna livsvägen. Katekumenatet pågår under ett år och vi firar också gudstjänster tillsammans. Svenska kyrkan i samarbete med Sensus
Info och anmälan: så snart som möjligt till Dag Bjärnhall, präst tlf 0470-70 48 82
E-post: Dag Bjärnhall 

Söder om Växjö stad

Ingelstad församling

Samtalsgrupp i Ingelstad

Östra Torsås församlingshem
Torsdagar (udda veckor) kl 18.00
Info: Hans Nyman Tel: 0470-70 32 48