Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Samtala i grupp

Ibland kan det vara skönt att prata med andra människor och höra deras syn på livet, tron och tillvaron. I Svenska kyrkan Växjö har vi flera samtalsgrupper med lite olika inriktning. Välkommen till den eller de grupper som du tror passar dig!


I Växjö stad

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Leva vidare 

Växjö domkyrkocentrum
Här kan du träffa andra människor som befinner sig i sorg. Vi träffas för samtal och stöd och du får möjlighet att dela dina erfarenheter med andra som lever i en liknande situation. Sorgegruppen leds av en präst och en diakon.
Info: Liselotte Lindstrand telefon: 0470-70 48 25

Tankegång

Johanneskyrkan
Tisdagar kl 14.30-16.00 till och med 12 december.
Vårterminen startar 23 januari 2018.
Låt tanken gå igång, andakt, fika och samtal.
Tillfällen och tema under hösten:
5/9 Kyrkovalet, 12/9, 19/9 Kyrkvärd Bertil Fransson berättar om sitt liv, 26/9, 3/10 Sofia Eneroth talar om sitt arbete inom frivården och Diakonicentrum, 10/10, 17/10 Pastoralchef Åsa Ingvert om pastoratet och omorganisationen, 31/10, 7/11, 14/11 Prästen Hanna Stark berättar hur det är att vara kyrka inom psykiatrin och på häktet, 21/11, 28/11 Inför Advent, 5/12, 12/12 Lucia.
Information: Yvonne Nejdefalk tlf 0470-704873
E-post: Yvonne Nejdefalk 
Tankegång affisch höst 2017

Möte med Johannesevangeliet

Mariakyrkan
Torsdagar kl 13.30 jämna veckor till och med 14 december.
Obs! Uppehåll 16 november!
Vårterminen startar 11/1 2018.
Bibelstudium. Kl 14.30 Kaffestund.
Information och frågor: Bertil Lindberg tlf 0470-704871
E-post: Bertil Lindberg 

Röster i Skåne

Mariakyrkan
Torsdagar kl 13.30 ojämna veckor till och med  7 december.
Obs! Uppehåll 9 november!
Vårterminen startar 18/1 2018.
Under hösten läser vi och studerar landskapet utifrån vad författare, poeter, musiker med flera har satt sina röster till sitt Skåne. Under våren studerar vi landskapets natur och kultur för att eventuellt avsluta med en resa till Skåne.
Kl 14.30 är det kaffestund.
Information och frågor: Bertil Lindberg tlf 0470-704871
E-post: Bertil Lindberg 

Katekumenatet, vuxenväg till tro och fördjupning
Hösten 2017/våren 2018

Prova kristen tro? Fördjupa din tro? Då kan detta vara något för Dig!
Vad är Katekumenatet? Det är en metod för vuxenundervisning om kristen tro. Det är en väg för att växa och fördjupas i tro och att finna en gemenskap med andra.
Samtalsgruppen. Deltagarna i katekumenatsgruppen delar sina erfarenheter och tankar om tro och tvivel med varandra. Målet är att varje deltagare – i sin egen takt – ska ges möjlighet att utveckla en personlig tro.
En grupp består av katekumener, d v s de som vill finna en fördjupad tro och gemenskap. I gruppen finns det några medvandrare och en samtalsledare. De är personer som sedan en längre eller kortare tid tillbaka finns med och delar tro och gemenskap i församlingen. Till gruppen är en präst knuten. Han/hon är en resurs, som själavårdare och gudstjänstledare.
Gudstjänsterna. Under vandringen firas gudstjänster som markerar steg på deltagarnas väg via välkomnande, kallelse och fördjupning fram emot dop, konfirmation eller dopförnyelse. Gudstjänsterna vill också bidra till att bekräfta katekumenernas tro och sökande inför Gud och den gudstjänstfirande församlingen.
När? Torsdagskvällar under höst 2017 fram till försommar 2018.  
Var? I Västrabokyrkan,  Arabygatan 44. Västrabokyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS, som är en lekmannarörelse inom Svenska kyrkan.
Katekumenatet hålls i samarbete med Sensus.
När? Två av tre torsdagskvällar mellan kl 19.00-21.00.  
Start: Start 14 september.
För mer information och anmälan kontakta:
Dag Bjärnhall, präst tlf 0470-70 48 82.
E-post: Dag Bjärnhall 

Söder om Växjö stad

Ingelstads församling

Samtalsgrupp i Ingelstad

Östra Torsås församlingshem
Torsdagar (udda veckor) kl 18.00
Info: Hans Nyman Tel: 0470-70 32 48