Fönster i Lammhults kyrka.
Foto: Marie Fransson/Svenska kyrkan Växjö

Lammhult - classic konfa 22/23

Vi delar tro och liv.

Anmälan

Anmäl dig här!

Uppstart

Söndagen den 9 oktober kl 10.00 i Lammhults kyrka.

Träffar

En lördag i månaden kl 10.00-14.00. Dagligen 31 juli - 11 augusti 2023.

Läger

Övernattning 12-13 november 2022. Läger under vecka 31 (början av augusti) 2023.

Konfirmation

Lördagen den 12 augusti 2023.

Med reservation för förändringar.