Fönster i Lammhults kyrka.
Foto: Marie Fransson/Svenska kyrkan Växjö

16. Lammhult - classic

Vi delar tro och liv.

Anmälan

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

Uppstart

Den 12 september kl 10.00 i Lammhults kyrka.

Träffar

Onsdagar varannan vecka kl 15.30-17.30.

Läger

En övernattning på hösten 2021 och ett läger på våren 2022.

Konfirmation

Maj 2021.

Med reservation för förändringar.

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete