Fönster i Lammhults kyrka.
Foto: Marie Fransson/Svenska kyrkan Växjö

16. Lammhult - classic

Vi delar tro och liv.

Kontaktpersoner

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Tobias Stark

Komminister

Helena Fyhr Abrahamsson

Helena Fyhr Abrahamsson

Församlingspedagog