Barn som målar ett kors.
Foto: Daniel Lönnbäck

Kyrkråttorna 7-12 år (Växjö)

Start 21 september!

Kyrkråttorna är en grupp för barn i åldrarna 7-12 år.
Gruppen innehåller pyssel, lek ute och inne, bakning, teater, andakt, fika och mycket mer.

Tid och plats: 
Västrabokyrkan, tisdagar kl. 16.00-17.30

Kontaktperson

Henrik Polback

Präst

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd