Furuby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Hemmesjö-Furuby kyrkokör

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 19.00, plats enligt rullande schema.

Hemmesjö-Furuby kyrkokör är en blandad kör som sjunger i kyrkan några söndagar per termin. Vi träffas jämna veckor i Furuby kyrka och ojämna veckor i Hemmesjö kyrka.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall tisdagar (ojämna veckor) kl 19.00-20.30 i Furuby kyrka och tisdagar (jämna veckor) kl 19.00-20.30 i Hemmesjö kyrka.

Kontaktperson

Karin Severin

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.