Furuby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Hemmesjö-Furuby kyrkokör

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 19.00, plats enligt rullande schema.

Hemmesjö-Furuby kyrkokör är en blandad kör som sjunger i kyrkan några söndagar per termin. Vi träffas jämna veckor i Furuby kyrka och ojämna veckor i Hemmesjö kyrka.

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall tisdagar (ojämna veckor) kl 19.00-20.30 i Furuby kyrka och tisdagar (jämna veckor) kl 19.00-20.30 i Hemmesjö kyrka.

Kontaktperson

Karin Severin

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd