Flicka som leker med en pappfigur
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkis 0-6 år (Växjö)

Uppehåll på grund av coronapandemin.

Kom och sjung och lek med oss! Barn 0-6 år tillsammans med vuxen. 

Följ Teleborgs kyrka på Facebook

Tid och plats

Just nu uppehåll, i vanliga fall måndagar kl 9.30 i Teleborgs kyrka.

Kontaktperson

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.