Flicka som leker med en pappfigur
Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Kyrkis 0-6 år (Teleborg, Tävelsås, Vederslöv, Kalvsvik)

På grund av de nya restriktionerna är gruppen tills vidare pausad

Kom och sjung och lek med oss! Barn 0-6 år tillsammans med vuxen.
Vi har en Facebook-grupp där vi uppdaterar information om grupperna Kyrkis-Kalvsvik, Teleborg, Tävelsås och Vederslöv.

Följ Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församlingar på Facebook

Tid och plats

Följande måndagar kl 9.30 i Teleborgs kyrka 
Måndagar 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/2, 28/12

Följande torsdagar kl 9.30-11.30 i Tävelsås, Vederslöv och Kalvsviks kyrkor (se nedanstående schema för dagar och plats). 

22/10 Kalvsviks kyrka
5/11 Kalvsviks kyrka
12/11 Tävelsås kyrka
19/11 Vederslövs kyrka
26/11 Kalvsviks kyrka
3/12 Tävelsås kyrka
10/12 Vederslövs kyrka

Information och anmälan

Agneta Dahl

Agneta Dahl

Församlingspedagog

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.