Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet.

Från vänster: Birgit Malmquist, Bernhard Hjelmer, Jan Malmquist, Bertil Olsson
Från vänster: Birgit Malmquist, Bernhard Hjelmer, Jan Malmquist, Bertil Olsson Foto: Ingela Stewén

EN LEVANDE KYRKA
- är en kyrka för hela familjen
En levande kyrka markerar dopets betydelse för de
döpta i alla åldrar. Detta sker genom olika former av
undervisning, som förankras i gudstjänster för alla åldrar.

- verkar för Kristi kyrkas enhet
Vår kyrka måste verka för goda ekumeniska relationer,
såväl i internationellt, nationellt och lokalt.

- står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde
En levande kyrka måste tala klarspråk när mänskliga
rättigheter kränks

KRISTDEMOKRATER I SVENSKA KYRKAN

Kontaktperson: Bertil Olsson, e-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Hemsida: www.krsvenskakyrkan.se/vaxjo-stift/