Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen

Glada röster 6-9 år (Öjaby)

Tisdagar kl 13.15 i Örtagården, Ör.

En kör för barn i förskoleklass till och med årskurs 3.

Tid och plats

Vi börjar vecka 37, 13 september.
Tisdagar kl 13.15-14.00 i Örtagården.

Anmälan

Anmälan görs till kontaktperson nedan.