Örtagården, Örs församlingshem
Foto: Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Växjö

Körer i Örtagården 6-13 år (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (annars tisdagar kl 13.15 i Örtagården samt tisdagar kl 15.00 i Örtagården).

Körer i Örtagården för barn 6-13 år i två olika grupper. I den tidiga gruppen går barn i förskoleklass till och med årskurs 3 och i den senare gruppen går barn från årskurs 4 till och med årskurs 7.

Tid och plats

Uppehåll just nu annars: Kören ”Glada röster” Tisdagar kl 13.15-14.00 i Örtagården (förskoleklass - årskurs 3).

Uppehåll just nu annars: Kören ”Halvnoterna” Tisdagar kl 15.00-15.45 i Örtagården (årskurs 4 - årskurs 7).

Anmälan

12 platser i varje grupp. Vi tillämpar kösystem och antalet platser kan med tiden utökas. Anmälan görs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Charlotte  Forsberg

Charlotte Forsberg

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd