Örtagården, Örs församlingshem
Foto: Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Växjö

Körer i Örtagården 6-13 år (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (annars tisdagar kl 13.15 i Örtagården samt tisdagar kl 15.00 i Örtagården).

Körer i Örtagården för barn 6-13 år i två olika grupper. I den tidiga gruppen går barn i förskoleklass till och med årskurs 3 och i den senare gruppen går barn från årskurs 4 till och med årskurs 7.

Tid och plats

Uppehåll just nu annars: Kören ”Glada röster” Tisdagar kl 13.15-14.00 i Örtagården (förskoleklass - årskurs 3).

Uppehåll just nu annars: Kören ”Halvnoterna” Tisdagar kl 15.00-15.45 i Örtagården (årskurs 4 - årskurs 7).

Anmälan

12 platser i varje grupp. Vi tillämpar kösystem och antalet platser kan med tiden utökas. Anmälan görs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Charlotte  Forsberg

Charlotte Forsberg

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.