Gospelkören Schola gospel övar i Mjölkuddskyrkan i Luleå. Män och kvinnor i blandade åldrar sjunger under ledning av Ida Bo-Sturesdotter Eriksson.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer

I Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar finns det ca 1200 aktiva körsångare i alla åldrar. Det finns en kör för alla, från nybörjare till mer rutinerade sångare.

Med anledning av coronaviruset

På grund av rådande smittläge och restriktioner har alla körer uppehåll. Hemsidan kommer att uppdateras när det sker någon förändring. Mer information hittar du under respektive körs egen sida.