Foto: Jonas Hammarström

Föreningssamverkan

Konfirmandgrupp i samverkan med din förening.

För dig som tillhör en förening och skulle vilja konfirmeras tillsammans med dina kompisar, prata ihop er i er förening och kontakta oss, så gör vi en plan för hur vi ska kunna samverka. Vår strävan är att varje konfirmandgrupp ska ha minst tolv deltagare.