Någon övar teckenspråk. På väggen bakom hänger en affisch med svenska handalfabetet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation för dig med särskilda behov

Individanpassad konfirmation för ungdomar med funktionsvariation.

Det är vår ambition att anpassa konfirmationen efter varje tonårings behov och förutsättningar. Vi erbjuder därför individanpassad konfirmation för de ungdomar som har funktionsvariation. Träffarna sker i mindre grupper efter ett schema.