Meny

Konfirmandgrupper 2019-2020

På grund av den rådande situationen med coronaviruset är all konfirmandundervisning pausad. Vårens konfirmationer kommer att flyttas fram till sensommaren eller hösten.

Framflyttade konfirmationer

På grund av den rådande situationen med coronaviruset är all konfirmandundervisning inställd från och med den 18 mars. Vårens konfirmationer kommer att flyttas fram till sensommaren eller hösten.

Allmän information

  • Grupperna har ett begränsat antal platser. Vid fullbokad grupp gäller andrahandsvalet. (Är den gruppen också full kontaktar vi dig, så får du göra ett nytt val.)
  • Gruppen ska ha 4 lägerdygn, som ingår i konfirmandtiden.
  • Gruppen kommer att träffas minst 60 timmar.
  • Du kommer att delta i ett antal gudstjänster.
  • Du är försäkrad när du deltar i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Vid konfirmationen får du kostnadsfritt låna en kåpa i kyrkan.
  • Våra aktiviteter är kostnadsfria om inget avtalats med gruppen innan.
  • Varje grupp har minst två vuxna ledare. I flera grupper finns även unga ledare som är något eller några år äldre än konfirmanderna.

Konfirmandgrupper läsåret 2019-2020

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Tävelsås, Vederslövs och Kalvsviks församlingar

Ingelstads församling

Gårdsby församling

Söraby församling

Sjösås församling

Öjaby församling

Lammhults församling

Grupper med tema

Kontaktperson

Helena Fyhr Abrahamsson

Helena Fyhr Abrahamsson

Församlingspedagog