Barn som pysslar.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Juniorerna 11 år och uppåt (Lammhult)

Pausad tills vidare, annars tisdagar i ojämna veckor kl 17.30 i Lammhults kyrka.

Pyssel, gemenskap, fika och andakt för barn i årskurs 5 och uppåt.Följ Lammhults församling på Facebook

Tid och plats

Uppehåll just nu, i vanliga fall: Tisdagar kl 17.30-19.00 (ojämna veckor) i Lammhults kyrka.

Anmälan

Det finns 12 platser per gång och det behövs en anmälan inför varje tillfälle. Anmälan ska göras DAGEN INNAN gruppen. Anmälan via telefon eller sms till nedanstående kontaktperson (se info nedan)

Kontaktperson

Inger Spjut

Assistent i församlingsarbete

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.