Oblat på en färggrann tallrik. En regnbågsfärgad ros i förgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Inklusiva mässan

Torsdagar kl 19.00 varje vecka i Växjö domkyrka

Tid och plats

Torsdagar kl 19.00 i Växjö domkyrka.  

På torsdagskvällar kl 19:00 med start den 2/9 firas Inklusiva mässan i Sigfridskoret (bakom altarskåpet).

Det är en enkel mässa som föddes i Costa Rica, ett samhälle djupt präglat av diskriminering och socialt utanförskap bland annat för HBTQI-personer och människor med HIV. Den lutherska kyrkan (ILCO) uppfattade ett stort behov av ett gudstjänstsammanhang dit människor kunde söka sig utan att mötas av fördömande och hat. Därför arbetades denna gudstjänstordning fram, med ett vardagligare språk än den traditionella liturgin och som en plats dels för den enskilde att dela sina erfarenheter och tankar, dels för att öva upp vår känslighet inför varandra.

I den här mässan ingår ingen traditionell predikan, istället har vi just ett moment av delande kring vad bibeltexten väcker i oss. Om och vad du delar bestämmer du själv. Vi sjunger även psalmer, ber böner, tänder ljus och firar nattvard.
Prästerna Katarina Hedqvist, Ola Isacsson och Julia Jonsson leder mässorna.
Varmt välkommen till en stunds delande av bröd och liv!

Julia Jonsson

Julia Jonsson

Svenska kyrkan Växjö

Komminister