Noter
Foto: -

Halvnoterna 10-13 år (Öjaby)

Tisdagar kl 15.00 i Örtagården, Ör.

En kör för barn i årskurserna 4-7. 

Tid och plats

Tisdagar kl 15.00-15.45 i Örtagården. Start v. 37
(de som åker med buss från Pär Lagerqvist får fika runt 14.30)

Anmälan

12 platser.
Vi tillämpar kösystem och antalet platser kan med tiden utökas. Anmälan görs till nedanstående kontaktperson.

Information och anmälan

Charlotte  Forsberg

Charlotte Forsberg

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd